Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og tjener som grunnlag for videre studier i kjemi og kjemi-krevende realfag.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • vet du hvordan elementær kvantemekanikk beskriver orbitaler, som gir opphav til atomenes oppbygning og egenskaper, periodesystemet og ulike typer kjemisk binding.
 • kan du forklare og forutsi molekylers egenskaper, slik som geometri, løselighet og intermolekylære krefter.

 • behersker du støkiometri og kan utføre beregninger på ulike homogene og heterogene likevektsystemer, inkludert gasslikevekter og flerprotiske syre/base-systemer.

 • har du god forståelse av kjemisk reaksjonskinetikk

 • kjenner du sammenhengen mellom fundamentale termodynamiske og elektrokjemiske størrelser og kan beregne energiutbytte, spontanitet, likevektskonstant og cellepotensial.

 • mestrer du grunnleggende laboratorieteknikker, kan planlegge og utføre enkle laboratorieforsøk og bruke journal som dokumentasjonsverktøy.

 • kan du bruke og eventuelt skrive enkel programvare for å samle inn, behandle og presentere eksperimentelle data.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1101:

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi 2 fra videregående skole

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet er basert på fem ulike undervisningsformer:

 • Forberedelse. Studenten skal stille forberedt til ukens tema. Dette skjer ved at studenten har lest anbefalte tekster og sett et anbefalt utvalg undervisningsvideoer.

 • Aktive læringsgrupper (52 timer). Første dobbelttime hver uke starter med en gjennomgang (ved lærer) av ukens fem grunnleggende konsepter. Deretter arbeides det med fem oppgaver knyttet til disse. Den andre dobbelttimen hver uke brukes til oppgaveløsing av mer sammensatte problemstillinger.

 • Gruppeundervisning (21 timer). Studenter presenterer ukens oppgaver på tavlen (se under).

 • Obligatorisk Prelab (5 timer). Forberedelse til laboratorieøvelsene.

 • Obligatorisk laboratorieundervisning. I et laboratoriekurs bestående av 5 separate øvelser (til sammen 20 timer) får studentene, i arbeid med sentrale problemstillinger i emnet, nødvendig laboratorieerfaring for senere emner i kjemi. Dette inkluderer laboratorieteknikk, kjemisk utstyr, datalogging og HMS.

Følgende krav gjelder for å få gå opp til eksamen:

 • Godkjent laboratoriekurs.
 • Studenten må ha krysset av for han/hun kan gjennomgå 66% av alle øvingsoppgavene som deles ut i gruppeundervisningen for de øvrige studentene i gruppen (antall oppgaver hver student faktisk kommer til å presentere vil bli vesentlig mindre).
 • 12 ukentlige tester må være godkjent (5 av 5 svaralternativer må være riktige på hver test for å bli godkjent. Hver student får et ubegrenset antall forsøk på hver test).

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene, inkludert prelab. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/undervisningen/laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1101:

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen (4 timer) teller 100 %.

Følgende krav gjelder for å få gå opp til eksamen:

 • Godkjent laboratoriekurs.
 • Studenten må ha krysset av for han/hun kan gjennomgå 66% av gruppeundervisningsoppgavene for de øvrige studentene i gruppen.
 • 12 ukentlige tester må være godkjent.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM1100 – Generell kjemi (videreført).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk