KJM1101 – Generell kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende konsepter i kjemi, som atomers og molekylers oppbygning, periodesystemet og kjemiske reaksjoner. Undervisningen blir gitt gjennom ulike arbeidsformer som vektlegger både de teoretiske og praktiske sidene av faget, for eksempel laboratorieoppgaver. Emnet vil spenne over mye av bredden i kjemifaget, og gi et grunnlag for videre studier i kjemi og kjemi-krevende realfag.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • vet du hvordan elementær kvantemekanikk beskriver orbitaler, som gir opphav til atomenes oppbygning og egenskaper, periodesystemet og ulike typer kjemiske bindinger
 • kan du forklare og forutsi molekylers egenskaper, slik som geometri, løselighet og intermolekylære krefter
 • behersker du støkiometri og kan utføre beregninger på ulike homogene og heterogene likevektsystemer, inkludert gasslikevekter og flerprotiske syre/base-systemer
 • har du god forståelse av kjemisk reaksjonskinetikk
 • kjenner du sammenhengen mellom fundamentale termodynamiske og elektrokjemiske størrelser, og kan beregne energiutbytte, spontanitet, likevektskonstant og cellepotensial
 • mestrer du grunnleggende laboratorieteknikker, kan planlegge og utføre enkle laboratorieforsøk og bruke journal som dokumentasjonsverktøy
 • kan du bruke og eventuelt skrive enkel programvare for å samle inn, behandle og presentere eksperimentelle data

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1101:

Kjemi 2 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet er basert på fem ulike undervisningsformer:

 • Forberedelse: du skal stille forberedt til ukens tema, dvs. ha lest anbefalte tekster, og sett et anbefalt utvalg av undervisningsvideoer.
 • Aktive læringsgrupper (52 timer): Første dobbelttime hver uke starter med en gjennomgang (ved lærer) av ukens 5 grunnleggende konsepter. Deretter arbeides det med 5 oppgaver knyttet til disse. Den andre dobbelttimen hver uke brukes til oppgaveløsing av mer sammensatte problemstillinger.
 • Gruppeundervisning (21 timer): Studentene presenterer ukens oppgaver på tavlen.
 • Obligatorisk Prelab (5 timer): Forberedelse til laboratorieøvelsene
 • Obligatorisk laboratorieundervisning: laboratoriekurset består av 5 separate øvelser (til sammen 20 timer) der du får  jobbbe med sentrale problemstillinger i emnet, og får nødvendig laboratorieerfaring for senere emner i kjemi. Dette inkluderer laboratorieteknikk, kjemisk utstyr, datalogging og HMS.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene, inkludert prelab. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/undervisningen/laboratoriedagen starter. Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1101:

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100% ved sensurering.

Følgende obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan gå opp til avsluttende eksamen:

 • Godkjent laboratoriekurs
 • du må ha krysset av for du kan gjennomgå 66% av gruppeundervisningsoppgavene for de andre studentene i gruppen
 • 12 ukentlige tester må være godkjent. 5 av 5 svaralternativer må være riktige på hver test for å bli godkjent. Du får et ubegrenset antall forsøk på hver test.
 • Godkjent oppmøte på 75% av alle dobbelttimer i aktive læringsgrupper.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM1100 – Generell kjemi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 20:18:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk