Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – MN Meteorologi og oseanografi (MN80-GEO_METOS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i meteorologi og oseanografi. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emnegruppen er fra 2018 erstattet av emnegruppen 80-gruppe – Geofysikk og klima (GFK80).

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.