40-gruppe – Økonomisk analyse (40-ØK-ANALYSE)

Om emnegruppen

40-gruppen i økonomisk analyse tilbys til studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi som ønsker å fordype seg i samfunnsøkonomi utover den obligatoriske fordypningen i programmet.

40-gruppen er nyttig om du etter etter en avlagt bachelorgrad ønsker å gå inn i jobber der du først og fremst skal arbeide med ren samfunnsøkonomi. Å velge økonomisk analyse vil gi forkunnskaper som gjør det mulig å oppnå større samlet fordypning i samfunnsøkonomi i løpet av et etterfølgende toårig masterprogram i samfunnsøkonomi.

40-gruppen i økonomisk analyse består av to obligatoriske emner og to valgfrie emner. Vær oppmerksom på at emnene enten går om høsten eller om våren. Noen av emnene gis ikke regelmessig. Du finner informasjon på emnesidene.

Emner i emnegruppen

To obligatoriske emner (20 studiepoeng)

De to obligatoriske emnene er:

To valgfrie emner (20 studiepoeng)

Som valgfrie ECON-emner kan du velge blant emner på 1000, 2000 og 3000-nivå. Legg merke til at ikke alle emnene tilbys regelmessig. 1000-emnene krever ingen forkunnskaper og kan derfor tas tidligere i studiet. For å kunne ta 3000-emnene kreves det at du har bestått ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt) eller ECON1100 – Matematikk I og ECON2220 – Mikroøkonomi 2. Noen emner er nedlagt, men hvis du har tatt et av disse tidligere kan det inngå i din 40-gruppe.

Fra og med høsten 2019 er det mulig å få godkjent 10 studiepoeng i bedriftsøkonomi som et valgfritt emne i denne 40-gruppen. 

Du velger to av følgende emner:

Studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi før 2014 kan også velge ECON3150 – Introductory Econometrics som et av de to valgfrie emnene i denne 40-gruppen. 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger