40-gruppe – Økonomisk analyse (40-ØK-ANALYSE)

Om emnegruppen

40-gruppen i økonomisk analyse tilbys til studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi som ønsker å fordype seg i samfunnsøkonomi utover den obligatoriske fordypningen i programmet. Den består av av to obligatoriske emner og to valgfrie emner.

Vær oppmerksom på at emnene enten går om høsten eller om våren, samt at ikke alle emner gis regelmessig. Du finner informasjon på emnesidene. Noen av emnene er nedlagt. Dersom du har bestått noen av disse emnene tidligere, kan det fortsatt inngå i denne 40-gruppen. 

Hvorfor velge denne 40-gruppen?

Denne 40-gruppen er nyttig om du etter en avlagt bachelorgrad ønsker å gå inn i jobber der du først og fremst skal arbeide med ren samfunnsøkonomi. Å velge økonomisk analyse vil også gi deg forkunnskaper som gjør det mulig å oppnå større samlet fordypning i samfunnsøkonomi i løpet av et etterfølgende toårig masterprogram i samfunnsøkonomi.

Emner i emnegruppen

To obligatoriske emner (20 studiepoeng)

De to obligatoriske emnene er:

To valgfrie emner (20 studiepoeng)

Som valgfrie ECON-emner kan du velge blant emner på 1000, 2000 og 3000-nivå. Fra og med høsten 2019 er det mulig å få godkjent 10 studiepoeng i bedriftsøkonomi som et valgfritt emne i denne 40-gruppen. 

Du velger to av følgende emner:

Nedlagte emner:

Studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi før 2014 kan også velge ECON3150 – Introductory Econometrics som et av de to valgfrie emnene i denne 40-gruppen. 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger