60-gruppe – Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT20-60SAMF)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2020.

Emner i emnegruppen

 

Obligatoriske emner:

Fordypningsemner:

  • 40 stp. skal bestå av fordypningsemner. Det er 4 anbefalte studieløp med faglige fordypninger innenfor henholdsvis statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi og sosialantropologi. De anbefalte studieløpene kollisjonssikres i undervisningsplanleggingen.
  • Det er mulig å kombinere fordypningsemner på tvers av de anbefalte studieløpene, samt velge andre emner enn de anbefalte fordypningsemnene. Men de 40 stp. må være innenfor STV-, SOS-, SOSGEO- og SOSANT-emner. 
  • I emnegruppen er det krav om minimum 10 stp. på 2000-nivå. 

Anbefalte faglige fordypninger

Statsvitenskap:

Sosiologi:

Samfunnsgeografi:

Sosialantropologi:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • UVM5-LEKSAMF
  • LEKTOR_NORDISK