Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En videreføring av KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi. Kompletterende innføring i maleriets teknikk og materialer (pigmentlære og bindemidler – kjemisk og historisk osv.). Dybdegjennomgang av utvalgte epoker eller kunstverk og hvordan de har blitt forandret over tid.

Innføring i teknisk-naturvitenskapelige analyse- og undersøkelsesmetoder, deres muligheter og begrensninger. Tekniske undersøkelsers betydning, både som bidrag til kunstforskningen og som analytisk hjelpemiddel for behandlingsinngrep.

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet, er det forventet at studentene er i stand til å:

  • Identifisere og kategorisere forskjellige maleunderlag, grunderinger, malingslag og fernisser brukt i kunstverk fra middelalderen til vår tid.
  • Vurdere hvordan disse materialene har blitt endret over tid.
  • Forstå hvordan produksjonsmetodene har endret seg over tid.
  • Kristisk evaluere den konserveringstekniske litteraturen i forhold til tradisjonell kunsthistorisk stilanalyse.
  • Kritisk evaluere tilgjengelig litteratur i forhold til de undersøkte materialene og teknikkene.
  • Forstå produksjonsmetodene for disse materialene og materialenes begrensninger.
  • Formidle resultater i en akademisk form, muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Deltagelse på emnet krever undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen består av i alt 10 forelesninger á 2 timer og 5 seminar á 3 timer med individuelle presentasjoner. 
Det er obligatorisk å delta på minimum 75% av undervisningen. Ved fravær utover dette må du søke om gyldig fravær fra obligatorisk aktivitet/oppmøte og fremvise dokumentasjon.

Kvalifiseringsoppgave

For å gå opp til eksamen må du gjennomføre en kvalifiseringsoppgave på 5 sider. Tema godkjennes av faglærer, og skal være en introduksjon/start til semesteroppgaven.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave som er basert på kvalifiseringsoppgaven. Oppgaven skal være på ca 10 sider. I tillegg kommer bilder, rekonstruksjoner og bibliografi.

Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Semesteroppgaven skal kun leveres i Inspera, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Inspera, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Det praktiske arbeidet leveres i ekspedisjonen i Blindernveien 11 innen fristen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk for studenter som vil søke opptak til mastergraden i malerikonservering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2006

Eksamen

Annenhver vår fra 2006

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk