KONS4010 – Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studenten grunnleggende ferdigheter og gode jobbrutiner i skriftlige og fotografiske dokumentasjonsmetoder. I tillegg lærer studenten de nødvendige teknikker for å kunne framstille nøyaktige tegninger og kopier av museumsgjenstander til bruk i utstilling, forskning, som sikkerhet, komplettering, undervisning m.m. I kopikurset introduseres studenter til nyere form- og støpematerialer og deres anvendelser i forbindelse med musealt materiale. Det undervises i fremstilling av nøyaktige kopier - herunder riktig anvendelse av fyllstoffer, innfargingsprosesser, retusjering og patinering.

Teori og praksis vil omfatte:

 • Grunnleggende laboratorierutiner, inkludert HMS
 • Skriftlig dokumentasjon av innsamlet bevismateriale
 • Organisering av litteraturkilder og referanser
 • Fotografisk dokumentasjon av gjenstander
 • Bildebehandling
 • Tegning som dokumentasjon
 • Innføring i enkle verktøy for undersøkelse av gjenstander
 • Replikasjon av museumsgjenstander

Hva lærer du?

Ved fullføring av emnet, er det forventet at studenten skal være i stand til å:

 • evaluere og redusere farer assosiert med vanlig arbeidspraksis i et konserveringslaboratorium
 • anvende et referanseverktøy
 • betjene utstyr som brukes i visuell dokumentasjon og undersøkelse av gjenstander
 • gjennomføre en visuell undersøkelse av kulturhistoriske gjenstander
 • dokumentere resultater, både skriftlig og visuelt, i overenstemmelse med dagens konserveringspraksis
 • produsere kvalitetskopier av kulturhistoriske gjenstander ved bruk av en rekke etisk forsvarlige teknikker
 • argumentere for etisk dokumentasjon av kulturarv

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter med opptak til masterprogrammet i gjenstandskonservering kan delta i undervisningen og fremstille seg til eksamen.

Maksimum 6 studenter, tatt opp til masterstudiet i gjenstandskonservering.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i konservering.

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i norsk og engelsk.

Undervisning

Undervsiningen består av 13 dobbeltforelesninger, ni seminarer med praktiske øvelser, og en intensiv uke med teoretisk og praktisk arbeid i forbindelse med undervisning i fremstilling av kopier av museumsgjenstander.

Eksamen

Mappeeksamen

Mappen leveres digitalt i Inspera. Mappen skal leveres i ett samlet pdf-dokument, og kandidatnummer føres opp på hver side som topptekst.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2004

Eksamen

Annenhver høst fra 2004

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk