KONS4011 – Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studenten grunnleggende ferdigheter og gode jobbrutiner i skriftlige og fotografiske dokumentasjonsmetoder.

Videre gir emnet studentene muligheter til å fordype seg i maleteknikk og -materialer.

Teori og praksis vil omfatte:

 • Grunnleggende laboratorierutiner, inkludert HMS
 • Skriftlig dokumentasjon av innsamlet bevismateriale
 • Organisering av litteratur, kilder og referanser
 • Fotografisk dokumentasjon av gjenstander
 • Bildebehandling
 • Tegning og dokumentasjon
 • Innføring i enkle verktøy for undersøkelse
 • Rekonstruksjoner
 • Bearbeiding av typiske pigmenter, maleunderlag og olje som bindemiddel

Hva lærer du?

Ved fullføring av emnet, er det forventet at studenten skal være i stand til å:

 • Evaluere og redusere farer assosiert med vanlig arbeidspraksis i et konserveringslaboratorium
 • Anvende et referanseverktøy
 • Betjene utstyr som brukes i visuell dokumentasjon og undersøkelse av gjenstander
 • Gjennomføre en visuell undersøkelse av kulturhistoriske gjenstander
 • Dokumentere resultater, både skriftlig og visuelt, i overenstemmelse med dagens konserveringspraksis
 • Produsere rekonstruksjoner ved bruk av en rekke forsvarlige teknikker
 • Argumentere for etisk dokumentasjon av kulturarv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Kun for studenter med opptak til Arkeologi og konservering (master - to år).

Maksimum 6 studenter, tatt opp til masterstudiet i malerikonservering.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i norsk og engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og praktiske øvelser.

Første del vil bestå av ca. 10 dobbeltforelesninger eller seminarer.

Andre del, obligatoriske praktisk kjennskap, vil bestå av 2 ganger en uke teoretisk og praktisk arbeid.

Eksamen

Mappeeksamen.

Mappen leveres digitalt i Inspera. Mappen skal leveres i ett samlet pdf-dokument, og kandidatnummer føres opp på hver side som topptekst.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2004

Eksamen

Annenhver høst fra 2004

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk