ANT2800 – Antikkens mytologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en introduksjon til gresk og romersk mytologi, ved å gjennomgå gudene, gudinnene og heltene i gresk og romersk kunst og litteratur. Emnet kaster et blikk på rollen mytologi har i antikkens kulturelle og religiøse miljø, forholdet mellom det menneskelige og det guddommelige, det moralske aspektet man ofte finner i slike historier, og resepsjonen av forskjellige myter i senere litteratur, kunst og film. Emnet vil også belyse mytologistudiets historiske fremvekst. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet, kan du:

  • identifisere viktige guder, gudinner og helter i gresk og romersk mytologi.
  • identifisere noen av de litterære og kunstneriske kildene til klassisk mytologi.
  • gjøre rede for de viktigste teoriene om og tilnærmingsmetodene til klassisk mytologi.
  • identifisere og tolke elementer fra klassisk mytologi i senere kunst, litteratur og/eller film. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Dette emnet krever ingen forkunnskaper.

Undervisning

OBS: Fram til februar 2022 (i første omgang) holdes fysiske forelesninger ikke iht. smitteverntiltak pga. COVID-19-pandemien. I stedet blir forelesningspodkaster lastet opp i Canvas ukentlig, og i tillegg tilbys det ukentlige frivillige treffetider/mini-seminarer på Zoom i vanlig forelesningstid. Detaljert beskjed gis i første timen og i Canvas.

Undervisningen i dette emnet gis som:

  • 14 dobbelttimer forelesning i løpet av semesteret. Forelesningene blir podcastet. Vær oppmerksom på at pensum består av podcasts i tillegg til litteraturlisten.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys. 

Ettersom forelesningene blir podcastet, er emnet gjennomførbart som fjernstudium. 

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen. 

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk