ANT2800 – Antikkens mytologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

This course offers an introduction to Greek and Roman mythology through an examination of the gods, goddesses, and heroes presented in the Greek and Roman art and literature. The course looks at the role of mythology in the cultural and religious milieu of antiquity, the relationship between humanity and the supernatural/divine, the moral questions often posed by these stories, and the reception of various myths in later literature, art, and film. The course will also look into the historical development of the study of mythology. 

Hva lærer du?

When you have completed this course, you will be able to:

  • identify principal gods, goddesses, and heroes from Greek and Roman mythology
  • identify some of the ancient literary and artistic sources for classical mythology
  • explain the most influential theories about and approaches to classical mythology
  • identify and interpret elements of classical mythology in later art, literature, and/or cinema

Undervisning

Forelesninger/seminarer, én dobbeltime pr. uke i 14 uker.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Skriftlig innlevering ca. midtveis i semesteret (2-3 sider à 2300 tegn)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på engelsk. Du kan besvare oppgaven på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk