Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Her gjennomgås filosofisk estetiske problemstillinger slik de er blitt formulert historisk og i dag, både som rent fagfilosofiske problemer, og som problemer som oppstår i møtet mellom filosofi og de forskjellige kunster.

Dette innebærer at man tar for seg spørsmål av følgende slag: hva er skjønnhet og hvordan plasseres den blant andre ting i verden? Hva er kunst og hvordan plasseres den blant andre ting og virksomheter? Hvordan vurderes estetisk kvalitet? Tekster og problemstillinger vil variere.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du

  • dokumentere dypere innsikt i problemstillinger innen estetikk, og i tillegg kritisk kunne drøfte ulike standpunkter.
  • demonstrere oversikt over forskjeller, likheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen estetikken.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha tatt de obligatoriske innføringsemnene i fordypningsgruppen i filosofi først.

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbeltimer som vil være en kombinasjon av seminar og forelesning. Undervisningen er felles med studenter på masternivå.

 

Eksamen

Mappeeksamen bestående av to essays, hvert av dem på 6-7 sider à ca 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste. Utlevering av oppgaver i Canvas, innlevering av hele mappen i Inspera.

Sensorveiledning for emnet våren 19

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk