Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra gang til gang. Det kan bli gitt som religionsfilosofi, med fokus på typiske religionsfilosofiske tema, eller som filosofiske behandlinger av teologiske tema.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en utdypet forståelse av tekstene eller tenkerne som er pensum
  • å ha en viss kjennskap til debattene omkring dette temaet
  • å kunne redegjøre sammenhengende og klart for hovedtrekk ved temaet
  • å kunne drøfte temaet på en noenlunde selvstendig og kritisk måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Eksamen

3-dagers hjemmeksamen etter endt undervisning som du leverer i Inspera.

Omfanget på oppgaven man skriver er 7-9 sider à 2300 tegn.

Sensorveiledning for emnet høsten 2018.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Høst 2018

Høst 2016

Emnet tilbys uregelmessig, men stort sett minst hvert tredje semester.

 

Eksamen

Høst 2020

Høst 2018

Høst 2016

Emnet tilbys uregelmessig, men stort sett minst hvert tredje semester.

 

Undervisningsspråk

Norsk