Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterstudiet, og skal tas det første semesteret av studiet. Emnet vil hjelpe deg til å utvikle de ferdigheter som er nødvendige for å drive med filosofi på høyere nivå. Det går gjennom en rekke filosofiske metoder, med praktisk anvendelse for øye. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter i skriving og prosjektutvikling, særlig med tanke på Mastergradsessayet (FIL4091) eller Mastergradsoppgaven (FIL4090). Det vil også bli lagt vekt på andre praktiske ferdigheter, som hvordan du holder muntlige presentasjoner, deltar i seminarer og på konferanser, organiserer kollokviegrupper og populariserer filosofi utenfor akademia, og det vil gi deg en innføring i filosofisk forskning. Eksakt vinkling og vektlegging vil kunne variere noe fra år til år.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet, skal du

  • ha et reflektert forhold til både egne og andres tilnærminger til filosofisk fremstilling, argumentasjon og metode
  • ha utviklet ferdigheter i skriving og prosjektutvikling
  • ha utviklet generelle ferdigheter innen muntlig presentasjon, seminar- og konferansedeltakelse, organisering av kollokviegrupper og formidling av filosofi utenfor academia
  • være i stand til å skrive et avsnitt om et mulig prosjekt som danner utgangspunkt for det senere arbeidet mastergradsessayet eller masteroppgaven, og som gir grunnlag for tildeling av veileder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FIL4080 – Oppgaveseminar i filosofi

Undervisning

Undervisningen består av 12 dobbelttimer med seminarer.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk deltakelse (du må være tilstede minimum 9 av 12 ganger).Med deltakelse menes ikke kun fremmøte, men at du forbereder deg og deltar aktivt i diskusjoner.
  • Du må levere inn 4 korte tekster på 2-3 sider hver. Disse leveres in Canvas, og danner utgangspunktet for diskusjon i seminarene.

Godkjente aktiviteter er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Eksamen

Emnet har mappeeksamen. Mappen består av reviderte utgaver av de 4 obligatoriske, skriftlige innleveringene, samt en tekst på ca 1/2 side der du beskriver hva du ønsker å skrive mastergradsessay eller masteroppgave om. Tildeling av veileder skjer på bakrunn av sistnevnte tekst. Beskrivelsen av masterprosjektet vil ikke være gjenstand for noen vurdering på lik linje med resten av mappen, men den utgjør en del av den.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk