Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en første innføring i gammelgresk, språket som ble talt og skrevet i det antikke Hellas. Gammelgresk er originalspråket for klassiske litterære tekster som Homers epos, Sapfos lyriske dikt og Sofokles' tragedier, så vel som for historieskriverne Herodot og Thukydid og filosofene Platon og Aristoteles. Gresk er et viktig kulturspråk som har påvirket en rekke områder innenfor europeisk kultur, fra litteratur og drama til filosofi og politikk. I studier eller forskning på disse fagfeltene vil man ofte ha nytte av kjennskap til gresk språk og kultur. Som et av de best bevarte tidlige indoeuropeiske språkene er gresk også et viktig utgangspunkt for indoeuropeisk språkforskning. Foruten å være forløperen til moderne gresk, lever mange greske ord dessuten videre i andre moderne språk. På dette emnet leser vi tilrettelagte greske tekster med økende vanskelighetsgrad og arbeider med en grunnleggende forståelse av gresk grammatikk.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

 • Du kan det greske alfabetet.
 • Du kjenner gresk uttale og kan lese gresk prosa høyt.
 • Du kan gjøre rede for grunntrekk ved det greske språket.
 • Du kjenner ordklassene i gresk og kan gjengi grunnleggende deler av gresk formlære.
 • Du kjenner grunnleggende deler av gresk syntaks.
 • Du kan analysere setninger på norsk og gresk.
 • Du har tilegnet deg et grunnleggende ordforråd.
 • Du kan oversette pensumtekstene fra gresk til norsk uten hjelpemidler.
 • Du kan oversette enkle setninger fra norsk til gresk.

Her finner du mer detaljerte læringsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot GRE1102 – Innføring i gresk (nedlagt)

Overlapper også med eldre eller andre innføringsemner i gresk, samt gammelt semesteremne/grunnfag.

Har du gresk 1 fra videregående skole eller tilsvarende, kan du søke fritak fra dette emnet. Hvis det imidlertid har gått en tid og du ikke har språket present, anbefales du å begynne fra begynnernivå.

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Du må velge enten:

1) seminarvarianten

eller:

2) selvstudiumsvarianten (uten rett til å følge undervsining)

Vi anbefaler at du velger seminarvarianten da det kan være svært krevende å lære seg gammelgresk på egen hånd. Alle søkere som har generell studiekompetanse, er garantert plass på emnet. Imidlertid ønsker vi å legge til rette for at de som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å følge seminarundervisningen (f.eks. på grunn av jobb) skal ha mulighet til å avlegge eksamen i emnet. Selvstudiumsvarianten er ment som et tilbud til disse. Vi gjør oppmerksom på at du ikke har rett til å møte opp til undervisningen hvis du har valgt selvstudiumsvarianten. Grunnen til dette er at det har vist seg å være uheldig for alle studentenes læringsutbytte dersom det ikke etableres en fast studentgruppe som følger undervisningen regelmessig.

Seminarvarianten:

OBS: Undervisningen i norsk grammatikk i begynnelsen av semesteret vil foregå digitalt i Zoom høsten 2020. Lenke til øktene i Zoom legges ut i timeplanen under "Pensum".

Undervisningen gis som to dobbelttimer seminarundervisning i uka, samt 4 dobbelttimer undervisning i norsk grammatikk i begynnelsen av semesteret. Vi anbefaler på det sterkeste å følge all undervisning aktivt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • obligatoriske innleveringer: minst 5 av 7 må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de to neste gangene emnet tilbys.

Selvstudiumsvarianten

Selvstudiumsvarianten har ingen undervisning. Hvis du har valgt selvstudiumsvarianten, har du ikke rett til å følge undervisningen på seminarvarianten.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • Obligatoriske innleveringer: Du må levere og få godkjent minst 5 av 7 obligatoriske innleveringer. Du leverer elektronisk i Canvas.

Du finner innleveringsfrister for de obligatoriske innleveringene på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

OBS! Høsten 2020 erstattes skoleeksamen av en 4 timers digital hjemmeeksamen pga. Covid-19.

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018 

Sensorveiledning høst 2019

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk