Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag (600-750 vers) fra Iliaden eller Odysseen.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumteksten til norsk
  • Skandere pensumteksten og gjøre rede for versemålet (gresk heksameter).
  • identifisere og forklare språkformer som er særegne i Homers diktning.
  • fortolke tekstene med henblikk på språklige, historiske, litteraturhistoriske, litterære og/eller kulturelle aspekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II eller tilsvarende.

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen på dette emnet gis i annen halvdel av semesteret som:

  • 7 dobbelttimer seminarundervisning
  • 4 dobbelttimer støtteundervisning i metrikk og gresk språkhistorie.

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • frammøte og aktiv deltagelse på seminarene min. 5 av 7 ganger
  • frammøte og aktiv deltagelse på støtteundervisningen min 3 av 4 ganger
  • obligatorisk midtveisprøve (høsten 2020 gjennomføres denne digitalt om nødvendig)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Høsten 2020 gjelder følgende: Muntlig eksamen (som gjennomføres digitalt om nødvendig)

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Sensorveiledning høst 2019

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)