Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet innbefatter en generell innføring i gresk drama i klassisk tid etterfulgt av lesning, oversettelse og fortolkning av ett gresk dramastykke (tragedie eller komedie), til sammen ca. 60-75 sider*. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette og fortolke pensumteksten.
  • skandere og gjøre rede for tekstens versemål.
  • analysere teksten med henblikk på teksthistoriske, språklige, litterære, historiske og/eller teaterfaglige aspekter.
  • plassere dramasjangeren og teksten i en samtidig athensk kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har tatt 40 studiepoeng i gresk før du tar dette emnet. Spesielt anbefalt er: GRE1105 – Gresk grammatikk I og GRE1405 – Gresk lyrikk

Undervisning

Våren 2021: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen i dette emnet gis som 14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Vi forventer at du deltar aktivt i undervisningen gjennom:

  • ukentlige forberedelser av tekstpassasjer på gresk (oversettelser)
  • sporadisk lesning av relevant sekundærlitteratur
  • jevnlige, muntlige bidrag; deltagelse i diskusjoner, høytlesning

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • innlevering, kort essay (oppgitt emne) på 3-4 sider à 2300 tegn, som du skal levere i Canvas.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen. OBS: Våren 2021 erstattes skoleeksamen av en 4 timers digital hjemmeeksamen grunnet Covid-19.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2021

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)