Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag fra greske historieskrivere (60-75 sider*): Herodot, Thukydid, Xenofon eller senere historieskrivere. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning i ulike aspekter ved tekstene.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kan du oversette og fortolke pensumtekstene
  • har du en generell oversikt over karakteristika og utviklingslinjer i gresk historiografi
  • kan du diskutere historiske, litteraturvitenskapelige, kulturelle eller andre aspekter i pensumtekstene
  • kan du forstå og diskutere kritisk lesning av gresk historieskrivning, samt bruke den relevante kommentarlitteraturen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du er ferdig med å ta alle greskemner på 1000-nivå før du melder deg til tekstemner på 2000-nivå.

GRE1105 – Gresk grammatikk I og minst et tekstemne på 1000-nivå forventes bestått og kjent.

Undervisning

Våren 2021: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Vi forventer at du deltar aktivt i undervisningen gjennom:

  • ukentlige forberedelser av tekstpassasjer på gresk (oversettelser)
  • sporadisk, kritisk lesning (sekundærlitteratur)
  • jevnlig, muntlige bidrag; deltagelse i diskusjoner, høytlesning

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • innlevering, kort essay (oppgitt emne) på 3-4 sider à 2300 tegn, som du skal levere i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen (oversettelse av én eller flere passasjer fra pensumtekstene, samt tolkningsspørsmål). OBS: Våren 2021 erstattes skoleeksamen av en 4 timers digital hjemmeeksamen grunnet Covid-19.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning vår 2019

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på
instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)