KUN1003 – Introduksjon til visuelle studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en introduksjon til visuelle studier som er en nyere disiplin innenfor kunsthistoriefaget, men som ikke begrenser seg til kunstverk som studieobjekt. Visuelle studier ser på et mangfold av visuelle artefakter, fra for eksempel populære bildefremstillinger og vitenskapelige visualiseringer til alle former for kulturelt konstruerte sosiale rom. Emnet gir ikke en historisk oversikt, men tar for seg sentrale aspekter og spørsmål knyttet til visuell kultur, både i fortiden og i nåtiden.

Emnet vil derfor være relevant for en rekke fagområder, blant annet teknologihistorie, mediestudier, antropologi og litteratur.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • vise kjennskap til skjæringspunkter mellom visualitet og bilder og deres komplekse historie
  • arbeide tverrfaglig på konkrete og kreative måter
  • identifisere og presentere de viktigste teoretiske og kritiske standpunkter innenfor fagområdet visuelle studier
  • definere nøkkelbegrep fra emnets pensumlitteratur
  • analysere visuelle former ved bruk av begreper fra emnets pensumlitteratur
  • presentere dine idéer på en klar og overbevisende måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det gis inntil 10 dobbelttimer forelesning og tre dobbelttimer seminar i løpet av semesteret. Det er forventet at du møter forberedt og deltar aktivt i undervisningen. Vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.

For å ta eksamen, må du bestå obligatorisk aktivitet:

  • Obligatorisk oppmøte på seminarene

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN1003 er en hjemmeeksamen på tre dager. 

6-7 SIDER (Times New Roman 12 punkt, 1,5 linjeavstand), inkluderer ikke bibliografi og illustrasjoner. 

Referanser: Chicago Manual of Style (fotnoter)

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med Inspera i god tid før eksamen. Les mer nedenfor og følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

 

 

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Videre studier

Hvis du vil fordype deg i visuelle studier kan du også ta disse emnene:

Annet

Høsten 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.
 
Vær oppmerksom på informasjon om KUN1003 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk