Julia S. Sagvolden

Hva er et barn?

Har samfunnets oppfattelse av barn endret seg gjennom århundrene? Hva er i så fall særegent med dagens oppfatning av barnet? Hensikten med denne bloggposten er å undersøke utviklingen av oppfatninger om hva et barn er, for så å senere kunne se nærmere på hvordan disse eventuelle forskjellige oppfatningene har lagt grunnlag for og påvirket design, eller mangel på design, direkte tiltenkt og tilegnet barnet.

 

Publisert 23. nov. 2021 11:06

Begrepet ergonomi stammer etymologisk fra de greske ordene ergon (arbeid) og nomos (naturlover)[1], og er et tverrvitenskapelig felt anvendt av ulike forskningsmiljøer som jobber med forskjellige aspekter av forholdet mellom menneske og dets omgivelser.

Publisert 28. okt. 2021 16:17

En gang trengte tripp trapp stolen en nærmere forklaring. I dag er den en selvfølge i et hvert småbarns hjem. Vi vet hva som er det smarte med den, og trenger like lite bruksanvisning til den som vi trenger til en binders eller ostehøvel. – Niklas Hart, BoNytt

Bildet kan inneholde: væpne, erme, gest, gjøre, albue.
Publisert 8. okt. 2021 15:21

I denne teksten skal jeg begynne å nærme meg å skrive om tripp trappen, som er det jeg har sett meg ut som min ellevte ting. Det er en stol som vokser sammen med barnet, fra det er åtte måneder til det er åtte år, og som har solgt mer enn fem millioner eksemplarer. Den en del av samlingen ved både nasjonalmuseet, Victoria&Albert og MOMA, og den virkelig kan sies å ha erobret de tussen hjem, både her i Norge og internasjonalt. Men før jeg begynner å se litt nærmere på tripp trappen spesifikt har jeg lyst til å dvele litt ved det å sitte og hva det gjør med oss.

About-image

Denne bloggen

Dette er bloggen til emnet KUN2201/4201 Designkultur: Ti ting. Her skriver studentene om sine selvvalgte gjenstander og hvordan disse kan forstås i et designkulturelt perspektiv.