Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden KUN2500 Aktuelle temaer i kunsthistorie brukes for å kunne tilby emner ut over det ordinære emnetilbudet på bachelorprogrammet i kunsthistorie. Innhold, undervisningsform og vurderingsform vil variere fra semester til semester. 

Topic Spring 2022: 

Why would Duke Phillip the Good of Burgundy want to eat the face of Christ? This seemingly bizarre question will become answerable during this course, in which we explore the fascinating world of medieval religious objects and images (ca. 1050-1500 CE). In this period a stunningly broad array of items – ranging from unsightly pieces of bone and rock as well as simple images in woodprint, to outstandingly fine paintings, sculpture and architecture – offered those interested a means of connecting higher powers and practicing religious devotion. Why and how could these holy items play such an instrumental role? Which ideas formed the ideological basis for their production and consumption? In order to come to grips with these questions, we will consider the broader religious culture at the time, as well as the role of medieval theories of perception (how were impressions thought to reach the soul via the senses?), and explore gendered strategies for engaging with the divine through objects and images.

Hva lærer du?

Learning outcomes spring 2022:

After completing this course you will:

 • have gained knowledge about the foundations of medieval visual culture, in particular in the area of (late) medieval religious images and objects.
 • have gained insight into the central themes, theories, and methodologies relevant for this field.
 • will be able to apply this knowledge when confronted with primary source material (i.e. carry out a small scale analysis/case study of a selected image or object).
 • will be able to communicate the knowledge and skills gained in a well-structured written piece of work (see examination).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Er du student utenfor UiO eller enkeltemnestudent? Da må du søke om å få bli enkeltemnestudent innen 15. desember 2021. 

Hvis du er student utenfor UiO eller enkeltemnestudent må du i tillegg til å søke om å få bli enkeltemnestudent, sende inn følgende dokumentasjon innen 15. desember:

 • Karakterutskrift
 • Eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket, f.eks. bekreftelse på emner du er meldt til høstsemesteret 2021.
 • Eventuell bekreftelse fra ditt universitet på at du er student på et studieprogram og at KUN2500 kan inngå i din bachelorgrad.

Dokumentasjon sendes til studiekonsulenten for kunsthistorie og visuelle studier.

Rangering av søkere:
Dersom emnet har flere kvalifiserte søkere enn plasser, rageres søkerne etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere.

Dersom du som får tilbud om plass på emnet må du:

Vil du ta flere studiepoeng i Italia vårsemesteret 2022? Se IFIKKs nettside om utlandsemner

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng mot KUN4500 Aktuelle temaer i kunsthistorie om tema er det samme.

Undervisning

Spring 2022:

 • The course will consist of lectures (conveying knowledge and theory) and seminars in which we will practice with analyzing primary source material as well as discuss relevant secondary literature in class. Lectures and seminar will be held at campus Blindern and in Italy.
 • Students are expected to engage in self-study, which consists of reading the required literature in preparation of classes, in order to gain practice/prepare for the final three-day digital home exam.
 • The course will include site-visits to relevant museums and heritage locations in Italy.
 • The course is co-ordinated with KUN2015Temaer i klassisk kunst, which also has an excursion to Italy. KUN2500 and KUN2015 can therefore be taken together in the same semester. Taking both courses allows for an extension of the excursion to Italy. See the course page for KUN2015 for more information.
 • The excursion takes place in Rome and in Florence, from 21.03.-25.03. 2022.

Lectures and seminars will be held in Norwegian and English.

Eksamen

Eksamen på KUN2500 vårsemesteret 2022 er en tre dager hjemmeeksamen.

Eksamen skal totalt være på 6-7 sider à 2300 tegn uten mellomrom og ikke inkludert illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Eksamen skal du levere i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av eksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk eller engelsk. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til og fra Italia og opphold i Italia. Det norske institutt i Roma har tips til boligalternativer. og opphold i Italia.

NB! Deltagelse på undervisning i utlandet gir ikke dispensasjon fra obligatorisk aktivitet eller utsatt eksamen på andre emner du måtte være meldt til.

Informasjon om KUN2500 kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt i læringsplattformen Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Vil du ta flere studiepoeng i Italia vårsemesteret 2022? Se IFIKKs nettside om utlandsemner

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Undervisning gis på norsk og engelsk.