Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden KUN4500 brukes for å kunne tilby emner ut over det ordinære emnetilbudet på masterprogrammet i kunsthistorie. Innhold, undervisningsform og vurderingsform vil variere fra semester til semester. 
Se semestersidene for emneinnhold.

 

Topic Spring 2020: 

Renaissance Art and Globalization. Visual and Material Cultures of Early Modern Italy in a Global World

This course has compulsory lectures in Italy.

This course provides an introduction to the Art of Renaissance Italy in a global perspective. Focusing on a selected group of case studies, the course considers the role of Italian Renaissance art in the context of the so-called early modern globalization, 1450–1600. This period is characterized by the development of trade and networks on a global scale, leading to an increasing cultural exchange between distant areas of the world. Art and cultural historians now question standard notions of national identity and regional styles, emphasizing instead the cross-cultural exchanges that defined and characterized the pre-modern world. Taking these assumptions as a point of departure, the program explores the arts of Renaissance Italy in the international context of the early modern period, revealing the impact of an expanding world on Italian artists and patrons, while also showing the continuing function of Italy as a source of inspiration for artists coming from abroad, as well as the impact of infra-regional exchanges. The lectures and readings, discussions and site visits will cover artworks by well-known artists (including Mantegna, Raphael and Michelangelo), as well as case studies based on materials, techniques, and the history of collecting.

Hva lærer du?

Learning outcomes spring 2020:

After competing this course you will:

  • have a broad knowledge of the main protagonists of Renaissance Italian art.
  • be familiar with the main critical problems related to the early modern globalization, and be able to analyze develop a critical reflective attitude towards these problems.
  • know how to read and interpret images, and how to understand their role as vehicles of communication intended to impact on a multicultural world
  • will be familiar with different interpretative  methods in History of Art
  • will be able to evaluate the critical and theoretical positions in the course literature from a comparative perspective.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Dersom du som får tilbud om plass på emnet må du:

Vil du ta flere studiepoeng i Italia vårsemesteret 2020? Se IFIKKs nettside om utlandsemner

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i kunsthistorie og visuelle studier eller tilsvarende

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng mot KUN2500 – Aktuelle temaer i kunsthistorie dersom tema er det samme.

Undervisning

All undervisning skjer i Italia og vil foregå på engelsk vårsemesteret 2020. 

Class meetings will include lecture and discussion, typically structured around weekly topics and assigned readings. Students are expected to participate actively in the discussions

In order to qualify to the final exam, you must complete these compulsory assignments:

  • Compulsory attendance to all class sessions
  • Oral presentation. Based on a schedule to be determined, each student is required to give an in-class presentation on one object of their choice, providing an introduction to the literature and situating critically authors and subjects. The presentation can be held either in Norwegian or English.

This is how you apply for a valid absence from compulsory activities/compulsory attendance. Attendance will be taken at the beginning of every class.

Eksamen

Eksamen på KUN2500 vårsemesteret 2020 er en tre dager hjemmeeksamen.

Eksamen skal totalt være på 7-9 sider à 2300 tegn uten mellomrom og ikke inkludert illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Eksamen skal du levere i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av eksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk eller engelsk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til og fra Italia og opphold i Italia. Det norske institutt i Roma har tilbud om studentbolig og noen tips til boligalternativer.

NB! Deltagelse på undervisning i utlandet gir ikke dispensasjon fra obligatorisk aktivitet eller utsatt eksamen på andre emner du måtte være meldt til.

Vil du ta flere studiepoeng i Italia vårsemesteret 2020? Se IFIKKs nettside om utlandsemner

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Engelsk