Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser 60-75 sider* romersk fiksjonsprosa (Seneca, Petronius, Apuleius). I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

*1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem
  • beherske det sentrale ordforrådet i tekstene
  • gjøre rede for retoriske, stilistiske og lingvistiske trekk i tekstene
  • undersøke tekstene med henblikk på språkhistoriske, kulturelle eller andre aspekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du er ferdig med alle tekstemner på 1000-nivå før du melder deg til eksamen og undervisning i tekstemner på 2000-nivå. Vi forventer at din språkkunnskap er tilsvarende.

Undervisning

10 dobbeltimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Våren 2020 har emnet felles undervisning med LAT4305 – Romersk Prosa.

Vi forventer at du møter forberedt til og deltar aktivt i undervisningen.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • oppmøte i undervisningen, minst 7 av 10 ganger
  • muntlig fremlegg/foredrag (ca. 30 minutter). Våren 2020 vil det muntlige fremlegget gjennomføres via Skype e.l. Faglærer gir nærmere beskjed.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent aktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

Mappe, som består av følgende:

- én klasseromsprøve (oversettelse hentet fra felles pensum) mot slutten av undervisningsperioden. Våren 2020 vil klasseromsprøven bli erstattet av en skritlig innlevering.

- én skriftlig innlevering (oversettelse av 10 selvvalgte sider som ikke er på felles pensum)

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)