Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hindi C byggere videre på HIN1010 – Hindi A og HIN1020 – Hindi B. Emnet fortsetter og avslutter språkets grammatikkundervisning på et avansert nivå. Gjennom praktiske øvelser tilegner du deg bedre muntlige språkferdigheter, samt et større ordforråd. Du introduseres til vanskeligere prosatekster av ulike typer (noveller, aviser o.l.).

Hindis geografiske variasjon og språkhistorie er også en del av emnet.

Hva lærer du?

  • kunne føre samtaler om konkrete temaer
  • lese tekster av middels vanskelighetsgrad med støtte i fagets håndbøker
  • avansert grammatikk
  • en innføring i geografisk strukturering og den historiske bakgrunnen for hindi

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

HIN1020 - Hindi B

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIN1120 – Hindi 2 (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. 

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller for all undervisning i HIN1030 høsten 2020, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Det er 4 timer undervisning i uken i en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Obligatorisk aktivitet

  • Obligatorisk oppmøte til undervisningen. Minimum 70%.
  • Studentene må i løpet av semesteret levere inn og få godkjent 1 av 2 obligatoriske kvalifiseringsoppgaver.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Høsten 2020: 4 timers digital hjemmeeksamen i Inspera.

Sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det gis undervisning i emnet siste gang høsten 2021

Eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet tom høsten 2022

Undervisningsspråk

Norsk