Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg én av de største religiøse og intellektuelle tradisjonene i Japan, enten buddhisme, shinto eller konfutsianisme, og gir en generell innføring i denne tradisjonens utvikling frem til i dag. Vi skal se nærmere på tradisjonens sentrale ideer, praksis og samfunnsrolle i forskjellige historiske perioder, med mest vekt på situasjonen i det moderne Japan.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha fått innsikt i den historiske utviklingen av en ledende religiøs eller intellektuell tradisjon i Japan
  • være i stand til å skrive en oppgave om et aspekt av tradisjonen som behandles i undervisningen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskap om de store linjene i Japans historie. Les gjerne en innføring i Japans historie, f.eks. Arne Kalland (2005): "Japans historie", Cappelen.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JAP1502 – Religion og filosofi i Japan (nedlagt)

Undervisning

Våren 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller våren 2021, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen.


Undervisningen utgjør 1 dobbelttime forelesning/seminar per uke over 12 uker. Studentenes skriveprosess utgjør en vesentlig del av undervisningsopplegget.

Obligatorisk aktivitet

  • Deltagelse i en gruppepresentasjon en av gangene
  • Disposisjon og førsteutkast av semesteroppgaven
  • Kommentar på andres førsteutkast

Disposisjon, førsteutkast og kommentar skal leveres innen gitte frister i Canvas.

Godkjent oppmøte og gruppepresentasjon er gyldig de to neste gangene emnet blir gitt. Godkjent disposisjon, førsteutkast og kommentar er gyldig i ett semester. All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å holde oversikt over eventuelt fravær, og å sjekke at du har fått alt godkjent. Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (á 2300 tegn per side uten mellomrom). Referanselisten og forsiden teller ikke med på sidetallet. Bruk skrifttype Times New Roman og ha linjeavstand 1.5. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Se mer om dette under Undervisning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2014

Periodisk evaluering våren 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk