Kort om emnet

Kultur er ikke noe vi kan gå ut i verden og finne sånn uten videre. Kulturhistoriens kulturbegrep omfatter alt mennesker i et samfunn sier og gjør. Mye er så selvsagt at det blir usynlig for oss som deltar i kulturen, eller vi legger først merke til det når det endrer seg eller blir utfordret. For å studere kultur må vi først lære å se hva slags former den antar, før og nå. Til dette trenger vi kulturteori.

Emnet presenterer en innføring i kulturteori fra et kulturhistorisk perspektiv. Sentrale innsikter og teoridannelser blir gjennomgått og diskutert, og ulike perspektiver blir brukt og sammenlignet i analyser av historisk materiale. I arbeid med konkrete kilder og problemstillinger utforsker vi kulturhistoriens sentrale tematiske felt   og ser på klassiske og aktuelle svar på spørsmålet om hvordan kulturelle uttrykk påvirker hvem vi er, måten vi tenker, føler, samhandler og opplever verden.

Hva lærer du?

Du lærer å identifisere forskjeller og likheter i det teoretiske grunnlaget for forskjellige kulturhistoriske forskningsretninger. Videre lærer du å sammenligne anvendelsen av kulturteori i kulturhistorie og andre kultur- og samfunnsfag. Med et kultur- og begrepshistorisk blikk på kulturteoriens egen historie lærer du både å tenke historisk om teori og teoretisk om historie.

Studenter som har fulgt emnet og avlagt eksamen skal være i stand til å:

  • demonstrere orienteringskunnskap i kulturhistoriens historie og sentrale perspektiv- og teoridannelser
  • sammenligne og diskutere hvordan forskjellige teoretiske tilnærminger forandrer hvordan vi forstår mennesket og historien
  • reflektere om teorienes antropologiske, kulturelle og politiske implikasjoner og potensialet for samtidsanalyser
  • arbeide selvstendig med skriftlig formidling av teoretiske innsikter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Informasjon kommer

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes i form av en semesteroppgave på 10 sider (ca 2300 tegn pr. side, halvannen linjeavstand). Et utkast må leveres for individuell tilbakemelding og gruppediskusjon i løpet av semester.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises første gang høsten 2021

Eksamen

Hver høst

Eksamen første gang høsten 2021

Undervisningsspråk

Norsk