Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en videregående innføring i moderne retorikk. Dette omfatter den videreutviklingen av retorikkfagets teorier og metoder som er gjort i moderne tid, slik som visuell retorikk, argumentasjonsteori og sjangerforskning. Moderne retorikk omfatter også forskning som belyser retorisk praksis innenfor ulike arenaer i dagens samfunn, for eksempel i organisasjoner, vitenskap og skjønnlitteratur.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for de viktigste teoriene i moderne retorikk
  • gjøre rede for karakteristiske trekk ved moderne retorisk praksis
  • bruke retorisk teori i analyser av muntlige, skriftlige og sammensatte tekster fra vår egen tid
  • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom klassisk og moderne retorikk
  • diskutere utfordringene med å modernisere en antikk fagtradisjon

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon, RETKLA1101 – Klassisk retorikk eller andre emner som gir en grunnleggende innføring i retorisk teori og terminologi.

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning.

Underveis i kurset må man gjennomføre en tredelt skriftlig kvalifiseringsoppgave på til sammen 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Denne må være godkjent av en faglærer før man får gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen (72t)

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport vår 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk