FRA2420 – Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr et fordypningsstudium av et sentralt franskspråklig forfatterskap fra den romantiske - eller en senere periode. Det legges vekt på tekstlesing og resepsjon. Hvilket forfatterksap som studeres vil variere.

Forfatter våren 2022: Racine

Forfatter våren 2021: Camus

Forfatter våren 2019: Racine

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjøre rede for hovedtendenser i et forfatterskap.
  • analysere komplekse tekster og gi en systematisk presentasjon av analysen på fransk.
  • sette litterære tekster inn i en historisk kontekst.
  • bruke og henvise til faglitteratur på en riktig måte
  • uttrykke deg klart på fransk skriftlig og muntlig med riktig bruk av faguttrykk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA4330 – Tekst og teori: forfatterskap (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Det gis en dobbelttime undervisning i 14 uker, totalt 28 timer.

Det forventes at du kommer til undervisningen. Kvaliteten på undervisningen er avhengig av at du møter opp og deltar aktivt. Går du glipp av et seminar, er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Du skal levere et skriftlig arbeid på 3-4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Du må få denne kvalifikasjonsoppgaven godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet avsluttes med en hjemmeeksamen over tre dager, der du skal skrive et arbeid på fransk på omtrent 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Da dette er et emne med ulikt innhold fra semester til semester, er det nødvendig å skrive en ny kvalifiseringsoppgave ved nytt eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Vår 2021

Vår 2019

Vår 2017

Eksamen

Vår 2022

Vår 2021

Undervisningsspråk

Fransk