FRA2514 – Le paysage politique en France

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg de viktigste retningene i fransk politikk i nyere tid. De mest sentrale politiske partiene og politiske aktører i Frankrike vil bli presentert både i et historisk og et dagsaktuelt perspektiv. Emnet gir også et innbilkk i den politiske debatten i Frankrike i dag. 

Våren 2019 er tema gaullismen

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjøre rede for til de viktigste politiske partiene og aktørene i Frankrike i dag
  • forklare den historiske utviklingen som ligger til grunn for dagens politiske situasjon i Frankrike
  • gjøre rede for de viktigste skillelinjene i fransk politikk
  • sette dagens politiske debatt inn i en større sammenheng
  • bruke relevant sekundærlitteratur når du skriver om politikk på fransk
  • delta i samtaler om politikk på fransk
  • bruke reglene for kildebruk
  • beherske elementær kildekritikk

Våren 2019 har i tillegg disse læringsmålene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag eller tilsvarende forkunnskaper.

Undervisning

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Undervisningen blir gitt som 1 time forelesing og 1 time seminar i 10 uker. Obligatorisk aktivitet: innlevering av førsteutkast til semesteroppgaven.    

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 6-8 sider à 2300 tegn. Studentene får velge problemfelt i samråd med faglæreren. Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språklige ferdigheter.

Sensorveiledning våren 2019.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Fransk