Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tema for emnet er moderne italiensk grammatikk: nominal og verbal formlære. Studenten skal bl.a. få en innføring i bruk av artikler, pronomen, tempus, modus og setningsbygning. Det gis i tillegg innføring i oversettelse fra norsk til italiensk, samt i tekstforståelse og analyse av grammatikk i italienske tekster.

Emnet er ikke et nybegynneremne for å lære å snakke italiensk, og det forutsettes at studentene allerede har forkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Hva lærer du?

Etter fullført emne:

  • kan du forstå og analysere autentiske italienske tekster
  • kan du produsere grammatisk korrekte skriftlige tekster på italiensk
  • har du ferdigheter i italiensk språk på et nivå som tilsvarer B2 i det europeiske rammeverket for språk

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å følge seminarundervisning må du ha fått innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole, ITA1000 eller ITA0100 - Innføring i italiensk (eventuelt ITA0101 - Innføringskurs i italiensk 1 og ITA0102 - Innføringskurs i italiensk 2 ), eller tilsvarende forkunnskaper.

Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at studentane selv kan teste om de har de nødvendige italienskkunnskapene som skal til for å følge undervisninga i dette emnet (ITA1101). Studentene bør oppnå 70% rette svar for å følge undervisninga. De som har under 70%, har også rett til å følge undervisninga i ITA1101, men må regne med å jobbe mer.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 2 timer seminar (3 timer i uken) i 12 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere 2 kvalifiseringsoppgaver. Oppgavene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste gangene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Du må ha godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) før eksamen.

Eksamensformen i emnet er en skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Her finner du sensorveiledning og tidligere eksamensoppgaver.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Du har lov til å bruke en ettspråklig italiensk ordbok under eksamen.

Du har selv ansvar for å ta med ordbok til eksamen.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren blir kunngjort på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Italiensk