ITA2308 – Italiensk kvinnelitteratur frå det 20. og 21. århundret

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler italiensk kvinnelitteratur i det 20. og 21. århundre. Emnet tar for seg et utvalg romaner og noveller som fokuserer på kvinners liv og som er skrevet av kvinner. I emnet drøftes utviklingen av kvinnelitteratur i Italia og tematikken i denne litteraturen.

Hva lærer du?

Studenten skal få en generell innføring i kvinnelitteratur og lære å analysere de litterære verkene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ITA1301 Italiensk litteratur: Innføring eller tilsvarende forkunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ITA4308 – Italiensk kvinnelitteratur i det 20. og 21. århundret

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Fellesundervisning med ITA4308. Undervisningen gis som seminar med 2 timer i 14 uker, til sammen 28 timer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Oppgaven må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på ca. 6 sider (à 2300 tegn). Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på Italiensk

Karakterskala

Karakteren kunngjøres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Italiensk