ITA4108 – Italiensk språk, vokabular og dialekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i ulike strategier og teknikker for å utvide det aktive og passive ordforrådet. Emnet gir også en muntlig og skriftlig fordypning i de ulike italienske dialektene og tar opp sosiolingvistiske aspekter ved det italienske språket.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet har du:

  • Innsikt i et teoretisk apparat som brukes ved beskrivelsen av språk
  • Kunnskap om leksikalsk semantikk, synonymer og antonymer
  • Kunnskap om fraseologi og ulike ordkombinasjoner i det italienske språket.
  • Lært om ulike typer ordbøker og hvordan bruke ordboken på mest mulig hensiktsmessig måte
  • Kunnskap om orddannelse
  • Lært om forskjeller mellom dialekter (vokabular, grammatikk, uttale)
  • Kunnskap om sosiolingvistiske aspekter ved det italienske språket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til master i italiensk, eller et annet relevant masterprogram.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal skal levere en skriftlig oppgave og gi et muntlig innlegg. Begge aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk saktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Vurderingsformen på emnet er en muntlig eksamen på 20-25 minutter. Den gjennomføres av faglærer og vurderes av faglærer og oppnevnt sensor.

Her finner du sensorveiledningen for eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst fra og med høsten 2019.

Gis ikke høsten 2020.

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Italiensk