Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vokabular sammen med grammatikk utgjør de to viktigste delene av et språk. For å lære grammatikk har vi regler, klassifikasjoner og grammatiske oppgaver, men har vi noen teknikker for å lære eller å forbedre vårt vokabular?

Emnet gir en systematisk innføring i italiensk vokabular, med fokus på forskjellige strategier for analytisk tenkning som kan hjelpe å lære og bruke forskjellige ord.

I tillegg gir emnet en muntlig og skriftlig innføring i de ulike italienske dialektene og tar dermed opp sosiolingvistiske aspekter.

Hva lærer du?

Du vil få kunnskap om følgende temaer:

  • leksikalsk semantikk; synonymer og antonymer
  • ordkombinasjoner
  • fraseologi
  • typer og bruk av ordboken
  • ordformasjon
  • forskjeller mellom dialekter (vokabular, grammatikk, uttale)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Kurset går over 14 uker med 2 timer seminarundervisning i uka.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal skal levere en skriftlig oppgave og gi et muntlig innlegg. Begge aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Vurderingsformen på emnet er en muntlig eksamen på 15-20 minutter. Den gjennomføres av faglærer og vurderes av faglærer og oppnevnt sensor.

Her finner du sensorveiledningen for eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst fra og med høsten 2019.

Gis ikke høsten 2020.

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Italiensk