POL2103 – Polsk språkbruk 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på POL1102 – Polsk språk 3 og gis unntaksvis som et alternativ til et semesters utenlandsopphold i Kraków.

Det arbeides med polsk grammatikk og aktiv skriftlig og muntlig beherskelse av språket. 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • kan du lese og forstå lengre og komplekse polske tekster av ulike sjangre med ordbok
  • kan du forstå lengre og komplekse muntlige fremstillinger på polsk, som forelesninger, diskusjoner, tv-programmer eller filmer
  • kan du føre samtaler på polsk med en viss grad av flyt og spontanitet om kjente temaer, og uttrykke og forklare dine oppfatninger
  • kan du skrive godt forståelige tekster om et bredt spekter av temaer
  • kan du lese og forstå språkvitenskapelige tekster på polsk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

For opptak til emnet, ta kontakt med studiekonsulent Maria Øderud Danielsen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i POL1102 – Polsk språk 3

Undervisning

Undervisningen består av en time forelesning og en time seminar (én dobbeltime) i uken i 12 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Du skal avlegge 5 mindre muntlige og skriftlige kvalifiseringsoppgaver. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Bruk av ordbok er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

For opptak til emnet, ta kontakt med studiekonsulent Maria Øderud Danielsen.

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Polsk