POR1001 – Innføring i portugisisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er egnet for nybegynnere i portugisisk og gir en elementær innføring i språket. Du får en innføring i språkets grammatikk, supplert med praktiske øvelser.

De praktiske øvelsene integrerer forskjellige typer muntlige og skriftlige aktiviteter som for eksempel:

 • styrte samtaler
 • oppgaver som tester leseforståelsen
 • stilskriving
 • grammatiske oppgaver om verbbøyning og preposisjonsbruk

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

 • har du oversikt over språkets grammatikk, og kjennskap til verb, substantiv, adjektiv, adverb etc. og grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre.
 • har du oversikt over språkets tegnsetting, for eksempel aksenter.
 • kan du bruke elementære setningsmønstre og produsere faste uttrykk og ord muntlig og skriftlig.
 • kan du stille og svare på spørsmål og utveksle ideer og informasjon om kjente temaer i forutsigbare situasjoner.
 • kan du kommunisere i forbindelse med enkle og rutinemessige oppgaver. Du kan klare deg i kortfattet sosial utveksling.
 • har du et stort nok ordforråd til å lese tekster om kjente temaer.
 • har du en grunnleggende kontroll over uttalen. Uttalen er tydelig nok til å forstås, men aksenten er merkbar.

Karakteren din viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for dette emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Vi oppfordrer enkeltemnestudenter som ønsker å velge emnet til å møte til første undervisningstime den 19. august, selv om enkeltemneopptaket ikke åpner før den 20. august. 

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer ukentlig i 14 uker: 2 timer forelesning med vekt på grammatikk og 2 timer seminar med praktiske øvelser. Emnet har rask progresjon og krever en jevn og god studieinnsats. Vi forventer at du deltar aktivt i timene og deler erfaringer og faglig kompetanse med de andre studentene på emnet. Du oppfordres også til å samarbeide gjennom kollokviegrupper, som gir god faglig uttelling.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

 • Du skal gjennomføre to obligatoriske skriftlige prøver.

Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er gyldig det inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Her finner du informasjon om hvordan søke om utsettelse dersom du skulle bli syk. 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer. Eksamen består av oppgaver i tekstforståelse, en kort egenkomposisjon og oppgaver i grammatikk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Det er tillatt med tospråklig portugisisk/norsk ordbok under eksamen. Hvis ordboken har grammatikkdel eller bøyingsmønstre stiftes sidene der dette står sammen, slik at de ikke kan leses under eksamen.

Eksamensspråk

Portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og portugisisk