POR2105 – Oversettelsesteori og praksis: portugisisk-norsk/norsk-portugisisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsemne som gir en praktisk og teoretisk tilnærming til oversettelse fra norsk til portugisisk og fra portugisisk til norsk. På den teoretiske siden gir emnet en innføring i oversettelsesteori. Rent praktisk får studentene øvelse i å analysere tidligere oversettelser og oversette forskjellige typer av tekster selv, deriblant økonomiskadministrative, juridiske og tekniske tekster fra norsk til portugisisk og fra portugisisk til norsk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • grunnleggende kunnskap om oversettelsesteorier
  • kunnskap om de grunnleggende grammatiske og tekstuelle forskjellene mellom portugisisk og norsk og om hva du kan gjøre med dem når du oversetter
  • erfaring med å oversette økonomiskadministrative, juridiske og tekniske tekster fra norsk til portugisisk og fra portugisisk til norsk
  • kjennskap til kulturelle faktorer som kan ha innvirkning på oversetterens valg
  • erfaring i å bruke elektroniske og trykte hjelpemidler ved oversettelse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i POR1101 - Portugisisk grammatikk med vekt på verbalsystemet og POR1102 - Portugisisk grammatikk med vekt på nominalsystemet eller tilsvarende emner. Har du tilsvarende emner fra andre institusjoner, må du søke om å få disse godkjent ved UiO. Send dokumentasjonen til studiekonsulenten i god tid før emnepåmeldingen starter.

Undervisning

Seminar, 2 timer i uka i 14 uker, 28 timer til sammen.

Obligatorisk aktivitet:

  • Fire kvalifiseringsoppgaver: en oversettelse med refleksjonsnotat, en vurdering av et sett med tre oversettelser, en skriftlig diskusjon av en vitenskapelig artikkel, og en muntlig presentasjon av en annen vitenskapelig artikkel - til hele klassen.

Du må få godkjent obligatoriske aktiviteter av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Begge de obligatoriske aktivitene må også være godkjent i samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen.

Sensorveiledninger og tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt, inkludert full internettilgang.

Eksamensspråk

Portugisisk og norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2021

Emnet vil ikke bli undervist høsten 2020.

Eksamen

Høst 2021

Samme semester som undervisningen blir gitt

Undervisningsspråk

Portugisisk