Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet fordyper du deg i praktisk russisk. Gjennom semesteret jobber du med å oversette tekster mellom norsk og russisk. Mange av tekstene er knyttet til temaer innen russisk grammatikk, norsk/russisk/internasjonalt kultur- og samfunnsliv. Du jobber spesielt med syntaks, og det legges vekt på praktisk beherskelse av de fenomenene som behandles. Du jobber også med oversettelsesteori, som skal bevisstgjøre deg på de konkrete oversettelsesvalgene du gjør.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du forstå lengre sekvenser av sammenhengende skrift eller tale på russisk og følge med i kompleks argumentasjon når temaet noenlunde er kjent
  • kan du oversette tekster mellom norsk og russisk i tilknytning til aktuelle temaer innen russisk grammatikk, norsk/russisk/internasjonalt kultur- og samfunnsliv
  • kan du begrunne dine konkrete oversettelsesvalg ut fra moderne oversettelsesteori
  • kan du skrive russisk tekst på datamaskin med russisk tastaturoppsett
  • befinner du deg på nivå B2 (høyere mellomnivå) i det felles europeiske rammeverket for språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i RUS2102 – Russisk språkbruk 3 eller utveksling i UiOs regi til St. Petersburg (til og med 2017) eller Petrozavodsk (fra og med 2018).

Undervisning

Undervisningen består av to dobbelttimer seminar i uken i 14 uker.
Det er krav om obligatoriske aktiviteter på emnet. Tre punkter må være oppfylt:

  1. Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte på minst 20 av 28 dobbeltimer.
  2. Du må i løpet av semesteret levere og få godkjent minst 6 oversettelser fra norsk til russisk og 4 oversettelser fra russisk til norsk. I tilknytning til oversettelsene gis det også oppgaver innen grammatikk og oversettelsesteori.
  3. En muntlig presentasjon på norsk av et oppgitt tema fra oversettelsesteori og en muntlig presentasjon på russisk av et oppgitt tema i tilknytning til oversettelsene mellom russisk og norsk.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en skriftlig eksamen på fire timer. Eksamen består av tre deler:

1) oversettelse av en ukjent tekst (en sammenhengende tekst og/eller enkeltsetninger) fra norsk til russisk

2) oversettelse av en ukjent tekst (en sammenhengende tekst og/eller enkeltsetninger) fra russisk til norsk

3) begrunnelse av ett eller flere oversettelsesvalg fra de to oversettelsene ut fra pensum i oversettelsesteori.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Russisk og norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og russisk