SLAV1001 – Ukraina: kultur, historie og politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende forståelse av Ukrainas kulturelle og politiske forhold og landets posisjon i dagens Europa og i Russlands nære utland. Du får en oversikt over Ukrainas historie fra opprinnelsen i Kiev-Russland (862 – 1240) og oppdelingen av landet mellom Polen, Østerrike og Russland frem til innlemmelsen i Sovjetunionen. Emnet tar særlig for seg utviklingen i sovjetperioden 1918 – 1991 og i selvstendighetstiden etter 1991. Flere forelesninger vil ta for seg det selvstendige Ukraina, Krim-krisen, Øst-Ukraina og den aktuelle politiske situasjon i landet.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du:

  • Solide kunnskaper om bakgrunnen for dagens situasjon i Ukraina
  • Fått en oversikt over ukrainsk historie
  • Lært om det historiske forholdet mellom Ukraina og Russland.
  • Lært om forskjellen mellom de ukrainske landsdeler i Østerrike og i Russland.
  • Lært om terror, hungersnød og andre verdenskrig i sovjetperioden som et bakteppe for selvstendigheten i 1991.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning (en dobbelttime) i uka i 14 uker og 2 timer seminarundervisning (en dobbeltime) i 4 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk