SLAV1001 – Historie, politikk og samfunn i Ukraina, Belarus og Moldova

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende forståelse av de kulturelle og politiske forholdene i Ukraina, Belarus, Moldova og landenes posisjon i dagens Europa og deres forhold til Russland. Du får en oversikt over historien til Ukraina og Belarus fra opprinnelsen i Kiev-Russland (862-1240) og hvordan områdene som i dag utgjør Ukraina, Belarus og Moldova fram til første verdenskrig har vært underlagt vekselvis Litauen, Polen, Russland, Moldavia og Østerrike. Emnet tar særlig for seg utviklingen i sovjetperioden og i selvstendighetsperioden etter 1991, og bakgrunnen for Russlands krig mot Ukraina og krigens forløp analyseres.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du:

 • Solide kunnskapet om bakgrunnen for dagens situasjon i Ukraina og Belarus
 • Fått en oversikt over de to landenes historie
 • Lært om sovjetperioden, andre verdenskrig og utviklingen som ledet til selvstendigheten i 1991
 • Lært om den historiske og politiske utviklingen i Moldova
 • Lært om Ukrainas og Belarus' forhold til Russland

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning (en dobbelttime) i uka i 14 uker og 2 timer seminarundervisning (en dobbeltime) i 6 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter: 

 • I løpet av semesteret skal du levere og bestå to skriftlige oppgaver à to sider.Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 4 av 6 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

  Du må få godkjent emnets obligatoriske aktiviteter av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må også være godkjent i samme semester.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen uten hjelpemidler.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk