TRANS4300 – Litterært oversetterseminar 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg praktisk litterær oversettelse. Studentene arbeider med å oversette ulike kortere, litterære tekster som gjennomgås og diskuteres. Diskusjonen kan dreie seg om leksikalske valører, stilnivå og enkelte ord/fraser eller forskjeller mellom kilde- og målspråk. Dette knyttes etter hvert opp mot mer overordnede problemstillinger. Undervisningen kan være til dels nettbasert.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • oversetterferdigheter innenfor ditt fordypningsspråk,
  • grunnleggende innsikt i oversettelsesfaglige problemstillinger,
  • kunnskap om forholdet mellom tekst og kontekst, kildespråk og målspråk,
  • stilistiske vurderingsevne,
  • evne til å vurdere egne og andres oversettelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har tatt ENG4491 – Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk

Undervisning

Seminar. 2 timer i uken i 10 uker.

Obligatorisk aktivitet:

  • Oppmøte til minst 8 av 10 seminartimer. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Du må ha gjennomført oppmøte til undervisningen og levert de obligatoriske oppgavene før du kan fremstille deg til eksamen.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en tre dagers hjemmeeksamen.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk