MUS2255 – Satslære 2A (Grunnleggende arrangering/komposisjon)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I gruppene med fokus på rytmisk musikk vil man ta for seg arrangering for et ensemble med opptil 10 stemmer med komp, blåsere og solist. I undervisningen vil partiturer i disse stilartene bli analysert, og effektive arrangeringsteknikker vil bli presentert. I tillegg vil instrumentering for og bruk av blåsere og strykere bli gjennomgått. Studentene øver seg i bruk av disse teknikkene gjennom å skrive egne arrangementer i de aktuelle stilartene.

I gruppene med fokus på klassisk musikk vil det fokuseres på arrangering/komposisjon for kammerbesetninger i en klassisk tradisjon. Det vil bli arbeidet med instrumentkunnskap, typiske arrangeringsteknikker og harmonikk. Studenten vil skrive kortere arrangementer/komposisjoner for besetninger som strykekvartett, treblåserkvartett, messingkvintett og kor. Sentralt står gjennomspilling av studentenes oppgaver.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet i gruppe med fokus på rytmisk musikk vil du ha lært:
• å skrive arrangementer for komp og opptil 5 blåsere med solist i sjangeren jazz/pop/rock
• blokkharmonisering og ulike voicing-teknikker
• de håndverksmessige kravene som skal til for å skrive arrangementer til plater, studiobruk og kapellmesteroppdrag.

Etter å ha gjennomført emnet i gruppe med fokus på klassisk musikk vil du ha lært:
• klassisk/romantisk harmonikk
• å kjenne de vanligste stryker-, treblåser- og messinginstrumentene
• å skrive idiomatisk for disse instrumentene og typiske besetninger de forekommer i
• å arrangere for små besetninger med et bevisst forhold til balanse og tekstur
• å produsere et godt partitur med stemmesett
• å analysere kortere satser for små besetninger

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1200 – Musikkbasis pluss enten MUS1254 – Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert) og MUS1264 – Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert) eller MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) og MUS1265 – Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert). Studenter som har tatt MUS1254 og MUS1264 må melde seg på klassiske grupper, mens studenter som har tatt MUS1255 og MUS1265 må melde seg på "rytmiske" grupper.

For studenter på tidligere studieordninger:

MUS1225 Musikklab 1 og MUS1235 Musikklab 2, eller de eldre emnene MUS1221 og MUS1231. Studenter som har MUS1225 og MUS1235 kan fritt velge klassisk eller rytmisk gruppe. Studenter med MUS1221 og MUS1231 må fortsette med den sjangeren de hadde i disse emnene, eller ta en prøve for å bytte fra klassisk til rytmisk eller omvendt.

Undervisning

En dobbelttime i uken i 12 uker. 2 obligatoriske oppgaver må være godkjent for at studenten kan få gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen på 3 dager bestående av en arrangementsoppgave på 100 takter (for rytmiske sjangere) eller 50 takter (for klassiske sjangere) for et mindre ensemble (opptil ca. 10 stemmer).

Emnets oppgavetekst og sensorveiledning finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk