JUR2000 – 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet legges ned fra og med våren 2013. Våren 2013 tilbys JUR2000P – Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (nedlagt)

Det er ikke mulig å avlegge eksamen i JUR2000P etter våren 2013.

2. avdeling inneholder følgende fag:

  • Statsforfatningsrett 10 studiepoeng
  • Internasjonal rett 15 studiepoeng (Alminnelig folkerett 6 sp, EØS-rett 5 sp, Internasjonale menneskerettigheter 4 sp)
  • Forvaltningsrett 25 studiepoeng (Alminnelig forvaltningsrett 15 sp, Velferdsrett 6 sp, Miljørett 4 sp)

Hva lærer du?

I andre avdeling møter du de offentligrettslige fagene – rettsområder der den ene parten er staten eller en annen offentlig myndighet. Flere offentligrettslige fag kommer i fjerde avdeling.

For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte fagene, se "Pensum og læringskrav" på det aktuelle fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Emnet inngår i Masterstudiet i rettsvitenskap. Opptak skjer via Samordna Opptak. Les mer om frister og søknadsmetode på programnettsiden for Master i rettsvitenskap.

Privatistadgang
Les mer om privatistadgang, frister for melding til eksamen, priser og regelverk

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått JUR1000 – 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (nedlagt) (eller innvilget fritak for 1. avdeling på bakgrunn av tilsvarende eksamen) og bestått EXPHIL03 – Examen philosophicum.

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesningere, kurs og PBL-kurs (problembasert læring). Kun studenter med studierett til Masterstudiet i rettsvitenskap har adgang til lukket kursundervisning. Undervisningsopplegget må sees i sammenheng med egenstudier, kollokvievirksomhet og oppgaveskriving.

Undervisningen går over to semestre.

Siste gang undervisning
Undervisning tilknyttet 1.semesteret i emnet gis siste gang vårsemesteret 2011. Undervisning tilknyttet 2.semesteret i emnet gis siste gang vårsemesteret 2012.

Eksamen

Eksamen avlegges i andre semester. Eksamen er to dager skriftlig eksamen à 6 timer. Det gis separat karakter for hver av eksamensdagene. Eksamen i emnet er bestått dersom begge eksamensdagene er bestått.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk, den kan besvares på norsk, dansk eller svensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

50

Undervisning

Det tilbys ikke undervisning i emnet.

Eksamen

Høst 2012

Eksamen i emnet gis siste gang høsten 2012

Undervisningsspråk

Norsk