AST4310 – Strålingsprosesser i astrofysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende aspekter for tolkning av elektromagnetisk stråling, strålingsprosesser og kvantemekaniske overganger i atomer og molekyler, transport av stråling i sol og stjerner, diagnostikk av fysiske forhold i stjerner fra observasjoner og observasjonsteknikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du forstå ulike prosesser som genererer elektromagnetisk stråling i astrofysiske objekter.
  • kan du forstå ulike grunnleggende prosesser som er viktige for transport av stråling gjennom astrofysiske medier, for eksempel en stjerneatmosfære.
  • kan du analysere de fysiske forholdene i astrofysiske gjenstander fra elektromagnetisk spektra.
  • kan du bruke numeriske verktøy for å analysere dannelsen og transport av stråling i stjerner.
  • kan du sammenfatte resultater fra beregningsbaserte prosjekter i skriftlige rapporter.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Bachelorgrad fra programmet Fysikk og astronomi (bachelor) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er 4 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning/seminarer per uke.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Hvis du likevel ikke får til å møte, ta kontakt med emneansvarlig eller studieadministrasjonen før forelesningen starter for å få viktig informasjon om kurset.

Eksamen

Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av 5 gruppeoppgaver i form av hjemmeeksamener, der de 2 første teller 10 % og 15 %, og de 3 siste teller 25 % hver ved sensurering. Disse oppgavene bør gjennomføres i grupper bestående av 2 studenter, men kan i særskilte tilfeller også bestå av 3 eller leveres inn individuelt.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:10:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk