Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i numeriske teknikker brukt i astronfysikken og da spesielt innenfor modellering av systemer beskrevet av MHD-ligningene.

Hva lærer du?

Fullføring av emnet gir kompetanse i det følgende:

  • diskretisering av enkle hyperbolske PDE'er etter forskjellige skjemaer
  • å undersøke av stabiliteten i differansligninger ved hjelp av von Neummanns stabilitetsanalyse
  • forskjellen mellom implisitte og eksplisitte numeriske skjemaer og løsningsteknikker benyttet for disse
  • multi grid-metoder
  • utledning av karakteristiske ligninger og randkrav basert på disse
  • å fremlegge vitenskapelige artikler innen numeriske metoder, for eksempel innen Godunov metoder, muntlilg

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot AST301, 10 studiepoeng mot AST5110

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det normalt to timer forelesninger og to timer med gruppeundervisning i uken men noen av ukene vil organiseres som selvstudium med veiledning.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Obligatoriske innleveringsoppgaver kan gis. Andre vurderingsformer kan også benyttes. Bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dersom du ønsker å melde deg opp til undervisning og eksamen i i dette emnet, sender du en e-post til studieinfo(at)astro.uio.no.

Emnet går hvis minst 3 studenter melder seg.

Emnet het Teoretisk astrofysikk til og med høsten 2009.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)