AST5770 – Sol- og stjernefysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir viderekommende innføring i sol- og stjernefysikk, inkludert oversikt over relevante fysiske fenomener og moderne vitenskapelige metoder. Fokuset er på solen, dens struktur og dynamikk, satt i kontekst med andre stjernetyper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • tilegner du deg kunnskap om solens struktur og variasjon på store og små skalaer.
  • forstår du grunnleggende konsepter om de fysiske fenomenene som oppstår i Solens atmosfære. 
  • har du oversikt over hvordan solen og stjerner kan observeres og hva kan læres av forskjellige typer observasjon.
  • behersker du likhetene og forskjellene mellom solen og andre stjerner. 
  • kan du presentere resultatene fra et prosjekt, i form av en forenklet forskningsartikkel.
  • vil du få kunnskap om forskningsfronten innen solfysikk.  

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Seks semestre med studier på Fysikk og astronomi (bachelor) programmet eller tilsvarende kunnskaper. Dessuten anbefales AST3310 – Astrofysiske plasma og stjernenes indre og AST4310 – Strålingsprosesser i astrofysikk som forkunnskap. 

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester, og består av følgende per uke:

  • 4 timer forelesninger

  • 2 timer gruppeundervisning/veiledning

Studenten skal jobbe med en større skriftlig prosjektoppgave, som bygger på en forenklet forskningsartikkel. I første halvdel av semesteret skal studentene levere 5 obligatoriske deler av prosjektoppgaven, som må være godkjent før avsluttende eksamen. Ved andre halvdel av semesteret skal studentene sluttføre forskningsartikkelen ved å sette sammen alle delene, før hele prosjektoppgaven innleveres til endelig vurdering.

Eksamen

  • Avsluttende hjemmeeksamen i form av en prosjektoppgave, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 5 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2022 10:10:12

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk