FRM5760 – Videregående farmakoterapi - kompliserte legemiddelregimer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med emnet er at studentene skal tilegne seg utdypende kunnskap om patofysiologi, farmakoterapeutiske retningslinjer og praktiske problemstillinger knyttet til medikamentell behandling innen utvalgte sykdomsområder for pasienter med kompliserende risikofaktorer som alder og komorbiditet.

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av emneområdene skal du ha tilegnet deg:

  • Grundig kunnskap om patofysiologiske forhold, diagnostiske verktøy og behandlingsprinsipper innen utvalgte sykdomsområder
  • Oversikt over eksisterende retningslinjer for behandling innen de respektive områdene, inkludert spesielle pasientgrupper (f.eks eldre pasienter)
  • Grundig forståelse av hvordan komorbiditet med tilhørende polyfarmasi har innvirkning på valg av legemiddel og legemiddelregimer
  • Grundig forståelse for hvordan kliniske farmasøyter kan bidra til å optimalisere legemiddelbehandlingen ved relevante farmakoterapeutiske problemstillinger i klinisk praksis

Opptak og adgangsregulering

Emnet er tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040, samt MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og MNHMS0020LS - Fordypning i laboratoriesikkerhet

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM5940V - Farmakoterapi

Undervisning

Emnet går over ett semester med undervisning en dag pr uke i 6 uker. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid med bl.a. kasuistikker  og obligatoriske hjemmeoppgaver.

Det skal gjennomføres følgende obligatoriske hjemmeoppgaver: pasientkasuistikker (3 stk) med diskusjon av kompliserte legemiddelregimer og forslag til forenkling og optimalisering av disse.

Eksamen

Eksamen er skriftlig (4 timer). Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske oppgaver.

 

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Anbefalt litteratur (ca 300 sider) vil være tilgjengelig for deltakerne i Fronterrommet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk