Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker hydrodynamikk der kapillærkrefter og viskositet spiller en rolle. Det dekker også simuleringsmetoder, termodynamikk og statistisk fysikk knyttet til porøse mediers fysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om hydrodynamisk og termisk transport i porøse medier.
  • har du grundig kunnskap om Navier Stokes ligningen og Darcy’s lov, samt diffusjon- og dispersjonsprosesser.
  • kan du programmere molekulær dynamikk, Brownsk dynamikk, gitter-Boltzmann-modellen og enkle nettverksmodeller som brukes til å simulere strømning.
  • kan du både teori bak simuleringene, og du har forståelse av hvordan prosesser på liten skala påvirker prosesser på større skala. Dette omfatter perkolasjonsteori anvendt som modell for strømning i porøse medier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må være tatt opp til masterstudiet i fysikk, eller ha  tilsvarende kompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Det inngår en ukes numerisk prosjektoppgave i emnet.

Eksamen

Det gis en teoretisk midtveisevaluering/hjemmeeksamen med bestått/ikke bestått og en ukes numerisk prosjektoppgave ved semesterslutt også med bestått/ikke bestått. Begge evalueringene må bestås for å stå i kurset.

Hjelpemidler

Alle informasjonskilder og datamaskiner.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk