Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker hydrodynamikk der kapillærkrefter og viskositet spiller en rolle. Det dekker også simuleringsmetoder, termodynamikk og statistisk fysikk knyttet til porøse mediers fysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om hydrodynamisk og termisk transport i porøse medier.
  • har du grundig kunnskap om Navier Stokes ligningen og Darcy’s lov, samt diffusjon- og dispersjonsprosesser.
  • kan du programmere molekulær dynamikk, Brown’sk dynamikk,  gitter-Boltzmann-modellen og enkle nettverksmodeller som brukes til å simulere strømning.
  • kan du både teori bak simuleringene, og du har forståelse av hvordan prosesser på liten skala påvirker prosesser på større skala. Dette omfatter perkolasjonsteori anvendt som modell for strømning i porøse medier.
  • kan du gjøre rede for en aktuell forskningsartikkel knyttet til numeriske metoder for strømning i porøse medier eller fortrengningsprosesser i slike.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må være tatt opp til en doktorgrad i fysikk, eller ha  tilsvarende kompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Det inngår en ukes numerisk prosjektoppgave i emnet.

I tillegg til hovedemnet skal det gjøres rede for en aktuell forskningsartikkel knyttet til numeriske metoder for strømning i porøse medier eller fortrengningsprosesser i slike.

Eksamen

Det gis en teoretisk midtveisevaluering/hjemmeeksamen med bestått/ikke bestått og en ukes numerisk prosjektoppgave ved semesterslutt også med bestått/ikke bestått. Begge evalueringene må bestås for å stå i kurset.

Hjelpemidler

Alle informasjonskilder og datamaskiner.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk