FYS4465 – Komplekse mediers dynamikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet dekker hydrodynamikk, der kapillærkrefter og viskositet spiller en rolle. Det dekker også simuleringsmetoder, termodynamikk og statistisk fysikk knyttet til porøse mediers fysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om hydrodynamisk og termisk transport i porøse medier.
  • har du grundig kunnskap om Navier Stokes ligningen og Darcy’s lov, samt diffusjon- og dispersjonsprosesser.
  • kan du programmere molekulær dynamikk, Brownsk dynamikk, gitter-Boltzmann-modellen og enkle nettverksmodeller som brukes til å simulere strømning.
  • kan du både teori bak simuleringene, og du har forståelse av hvordan prosesser på liten skala påvirker prosesser på større skala. Dette omfatter perkolasjonsteori anvendt som modell for strømning i porøse medier.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Eksamen

Eksamensordningen består av:

  • Teoretisk hjemmeeksamen midt i semesteret, med vurdering bestått/ikke bestått.
  • Avsluttende prosjektoppgave, tilsvarende 1 ukes arbeid, med vurdering bestått/ikke bestått.

Både hjemmeeksamen og avsluttende prosjektoppgave må være bestått i samme semester for å få avsluttende karakter i emnet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9465 – Komplekse mediers dynamikk

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 23:16:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk