Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av koronasituasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om atomkjerners statistiske egenskaper og grunnleggende modeller som beskriver disse, samt om forskjellige typer kjernereaksjoner som benyttes for å studere atomkjernen. I emnet får du verktøykassen du trenger for å analysere eksperimentelle data og trekke ut ny kunnskap om atomkjernen. Emnet gir grunnlaget for å designe eksperimenter og tolke resultatene. Emnet kombinerer en teoretisk introduksjon til tema, numeriske beregninger og hands-on dataanalyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emne:​

  • har du kjennskap til fundamental spredningsteori, inkludert virkningstverrsnitt, partiellbølge-analyse, potensial og resonant spredning, og den optiske modellen. 
  • har du oversikt over forskjellige kjernereaksjonsmekanismer, inkludert direkte og "compound" reaksjoner, og deres anvendelser for eksperimentelle studier av kjernens struktur.
  • behersker du numeriske koder for å beregne fusjon-evaporasjonssannsynligheter, tolke resultatene og bruke disse til å planlegge eksperimenter.
  • har du kunnskap om gamma henfall, både diskret og statistisk, overgangssansynligheter og gamma styrke funksjoner.
  • har du kjennskap til grunnleggende statistiske og termodynamiske modellene av atomkjernen, slik som Fermigass-modellen, og hvordan disse beskriver egenskaper til atomkjernen, slik som nivåtetthet.
  • har du hands-on erfaring med å analysere eksperimentelle data ved bruk av "Oslo-metoden" for å ekstrahere nivåtetthet og gamma styrkefunksjonen.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Det er 4 timer undervisning per uke. Undervisningen vil bestå av både forelesninger og hands-on arbeid.

Det vil være en hands-on del hvor studentene selv skal analysere eksperimentelle data.

Dette emnet har en obligatorisk oppgave (enten en skriftlig innlevering eller et seminarforedrag) midtveis i semesteret, som må være godkjent før avsluttende eksamen. Emnet inneholder også en prosjektoppgave som er en del av pensum til avsluttende eksamen. 

Eksamen

En obligatorisk oppgave (enten en skriftlig innlevering eller et seminarforedrag) midtveis i semesteret må være godkjent før avsluttende eksamen.

  • Avsluttende muntlig som eksamen teller 100% av samlet karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9515 – Kjernefysikk I

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 22:11:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)