Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet lærer man om atomkjernens egenskaper og grunnleggende modeller som beskriver disse, og om forskjellige typer kjernereaksjoner som benyttes for å studere atomkjernen. I emnet får du verktøykassen du trenger for å analysere eksperimentelle data og trekke ut ny kunnskap om atomkjernen. Emnet gir grunnlag for masteroppgaver i kjernefysikk, også oppgaver med anvendelser i astrofysikk, energi og medisin.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emne:

  • behersker du de grunnleggende egenskapene til atomkjerner som masse, bindingsenergi og elektromagnetiske momenter.
  • behersker du de grunnleggende modellene av atomkjernen som væskedråpe, sfærisk skallmodell og Fermigass-modellen, og du kan tolke eksperimentelle resultater ved hjelp av disse.
  • har du kvantitativ forståelse av alfa, beta og gamma henfallsprosesser og fisjon, du kan bestemme hvilke prosesser som er mulige ut fra bevaringslover, og du kan finne henfalls sannsynligheter; og har kunnskap om hvordan levetider til eksiterte tilstander i atomkjernen måles eksperimentelt.
  • behersker du de statistiske og termodynamiske egenskapene til atomkjernen som nivåtetthet og gamma styrkefunksjonen, og hands-on erfaring med å ekstrahere disse fra eksperimentelle data ved hjelp av "Oslo-metoden”.
  • behersker du de ulike prosessene for dannelsen av grunnstoffene i universet, deriblant fusjonsprosesser og nøytroninnfangningsprosesser (s- og r-prosessen), og du har oversikt over hvor i universet slike prosesser foregår.
  • behersker du de forskjellige reaksjonsmekanismene mellom atomkjerner, deriblant Coulomb eksitasjon, compound og direkte reaksjoner og fragmentering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

4 studiepoeng overlapp mot FYS3520 – Kjernefysikk, struktur og spektroskopi (nedlagt)

Undervisning

Det er 4 timer undervisning per uke. Undervisningen vil bestå av både forelesninger og hands-on arbeid.

Det vil være en hands-on del hvor studentene selv skal analysere eksperimentelle data.

Obligatorisk oppgave, (enten en skriftlig innlevering eller et seminarforedrag) midtveis i semesteret må være godkjent for å ta avsluttende eksamen.

Eksamen

Obligatorisk oppgave, (enten en skriftlig innlevering eller et seminarforedrag) midtveis i semesteret må være godkjent for å ta avsluttende eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen teller 100% av endelig karakter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)