FYS9320 – Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

Undervisning og eksamen vil foregå digitalt. Dette kan føre til endringer i blant annet timeplan, obligatoriske aktiviteter, eksamensform og karakterskala. Du får oppdatert informasjon på semestersiden og i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i moderne metoder for å studere materialer med transmisjonselektronmikroskopi (TEM). Det legges vekt på å forstå spredningsprosessene som raske elektroner gjennomgår i materialer, og hvordan disse danner grunnlag for bestemmelse av krystall- og elektronstruktur med teknikker som elektron energitaps-spektroskopi (EELS), scanning-TEM (STEM), elektronholografi, og (kvantitativ) konvergentstrålediffraksjon (CBED).

Emnet passer både for de som skal bruke TEM i sine egne master- og PhD studier, for de som samarbeider i prosjekter hvor TEM er viktig, eller for de som trenger å forstå resultater fra avanserte TEM-studier.

Hva lærer du?

Studentene skal få nødvendig kunnskap om moderne metoder innen elektronmikroskopi, -diffraksjon og -spektroskopi. Etter å ha gjennomført emnet skal  studentene være i stand til å redegjøre for samspillet mellom elastisk og inelastisk spredning av elektroner i materialer, og konsekvenser for tolkning av diffraksjon, spektroskopi og avbildning med elektroner.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS4340 – Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undrvises intensivt (forelesninger og kollokvier).

Utdelte forskningsartikler må leses og presenteres for resten av studentene.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det er obligtorisk å lese 3 til 5 artikler, der en av de må presenteres for klassen. I tillegg vil det være en avsluttende muntlig eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS5310 – Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 07:13:16

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)