FYS5310 – Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av koronasituasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i moderne metoder for å studere materialer med transmisjonselektronmikroskopi (TEM). Det legges vekt på å forstå spredningsprosessene som raske elektroner gjennomgår i materialer, og hvordan disse danner grunnlag for bestemmelse av krystall- og elektronstruktur med teknikker som elektron energitaps-spektroskopi (EELS), scanning-TEM (STEM), elektronholografi, og (kvantitativ) konvergentstrålediffraksjon (CBED).

Emnet passer både for de som skal bruke TEM i sine egne master- og PhD studier, for de som samarbeider i prosjekter hvor TEM er viktig, eller for de som trenger å forstå resultater fra avanserte TEM-studier.

Hva lærer du?

Studentene skal få nødvendig kunnskap om moderne metoder innen elektronmikroskopi, -diffraksjon og -spektroskopi. Etter å ha gjennomført emnet skal studentene være i stand til å redegjøre for samspillet mellom elastisk og inelastisk spredning av elektroner i materialer, og konsekvenser for tolkning av diffraksjon, spektroskopi og avbildning med elektroner.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

FYS4340 – Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises intensivt (forelesninger og kollokvier).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9320 – Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 07:11:49

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)