FYS5310 – Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i moderne metoder for å studere materialer med transmisjonselektronmikroskopi (TEM). Det legges vekt på å forstå spredningsprosessene som raske elektroner gjennomgår i materialer, og hvordan disse danner grunnlag for bestemmelse av krystall- og elektronstruktur med teknikker som elektron energitaps-spektroskopi (EELS), scanning-TEM (STEM), elektronholografi, og (kvantitativ) konvergentstrålediffraksjon (CBED).

Emnet passer både for de som skal bruke TEM i sine egne master- og PhD studier, for de som samarbeider i prosjekter hvor TEM er viktig, eller for de som trenger å forstå resultater fra avanserte TEM-studier.

Hva lærer du?

Studentene skal få nødvendig kunnskap om moderne metoder innen elektronmikroskopi, -diffraksjon og –spektroskopi. Etter å ha gjennomført emnet skal  studentene være i stand til å redegjøre for samspillet mellom elastisk og inelastisk spredning av elektroner i materialer, og konsekvenser for tolkning av diffraksjon, spektroskopi og avbildning med elektroner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9320 – Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi

Undervisning

Emnet undrvises intensivt (forelesninger og kollokvier).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)